<

Demontage

 

Nedmove is tevens een betrouwbare partner in het uitvoeren van demontage werkzaamheden welke regelmatig in samenwerking met de verhuizing of verplaatsing van machines of installaties worden gerealiseerd ten behoeve van het transport naar de nieuwe locatie over de weg of indien noodzakelijk het stuwen in containers of verpakken in kisten ten behoeve van overzee transport of het afvoeren naar een locatie ten behoeve van de afvoer en verwerking conform de huidige regelgeving.

 

Ten behoeve van eventuele tussentijdse opslag beschikken wij over centraal gelegen binnen en buiten opslag locaties welke zijn voorzien van halkranen met een max. capaciteit van 2 x 50 ton.

 

In veel gevallen moeten demontage werkzaamheden uitgevoerd worden in operationele productieprocessen. Potentiële stagnatie, de kans op gevaren en zaken als vervuiling moeten tot een minimum beperkt worden. Ook bij demontage projecten is de voorbereiding en het projectmanagement bepalend voor een veilig en succesvol verloop.

 

Bij Nedmove is dit in vertrouwde handen. We kunnen terugkijken op ruime ervaring, hebben een team van betrokken specialisten en beschikken over modern materieel. De medewerkers van Nedmove zijn goed opgeleid en worden bovendien met regelmaat bijgeschoold.

Demontage transporttunnel Ecolab.jpg ecolab.jpg